Prva stran arrow Produkti arrow Fakturiranje
Orbitala poslovna programska oprema | Friday, 19 July 2024
Menu
Prva stran
Predstavitev
Povpraševanje
Produkti
Podpora
 
 
 
Fakturiranje PDF Natisni E-pošta

Glavne funkcionalnosti programskega modula Fakturiranje so:
- izdajanje Računov oz. Fakturiranje,
- vodenje skladiščnega poslovanja,
- izdajanje poljubnih prodajnih in nabavnih dokumentov (Predračun, Naročilo, Dobavnica, …),
- vodenje Saldakontov (obveznosti in terjatve do kupcev in dobaviteljev),
- vodenje proizvodnje,
- izpisi, statistike, poročila.

Modul Računi omogoča vpis, spreminanje, tiskanje in ostale operacije nad računi (Kopiranje, Storno, Dobropis, ...). Oblika računa je nastavljiva in se ob namestitvi prilagodi uporabniku. Možna je uporaba logotipa. Omogočen je vpis novega kupca ob kreiranju novega računa. Računi se lahko stornirajo, kopirajo in pretvarjajo v izdajni dokument iz skladišča. Ob izbiri artiklov na računu, lahko spreminjate podatke o artiklu (cena, naziv …) ali pa vpišete kar novega. Če želite program kontrolira in opozarja o preseženih količinah artiklov na zalogi. Za vsak račun se vodi dnevnik, ki spremlja vse spremembe na računu in se lahko za vsak račun ugotovi kdo in kdaj je račun spreminjal, tiskal ali karkoli počel z njim.
Vpisani računi se lahko avtomatsko knjižijo v Glavni knjigi.

Modul Skladišče je namenjen vpisu, spreminjanju in tiskanju izdajnih in prejemnih dokumentov v skladišče. Ob kreiranju prejema/izdaje v skladišče se avtomatsko povečajo/zmanjšajo zaloge artiklov v skladišču. Omogočen je vpogled v zaloge v skladišču. V primeru večih skladišč, je omogočen vpogled zalog v vsa skladišča, ne le v delovnega. Tudi v skladišču je na voljo dnevnik dogajanja na vpisanih dokumentih.

Modul Dokumenti služi izdajanju in tiskanju poljubnih dokumentov (Predračun, Ponudba, Naročilo, Dobavnica, ...).  Na osnovi podatkov iz dokumenta se lahko s pritiskom na gumb kreira račun, ali prenese dokument v kako drugo obliko. Npr. Predračun se pretvori v Dobavnico.

Evidenca saldakonti je namenjena podjetjem z zunanjim računovodstvom, ki želijo sama voditi obveznosti in terjatve do dobaviteljev in kupcev. Omogočeno je avtomatsko knjiženje računov v Saldakonte ob kreiranju računa. Izdani računi se zapirajo s pomočjo knjiženja bančnih izpiskov, ki zapirajo terjatve do kupcev. Na voljo so uzpisi za spremljanje odprti terjatev do kupcev ali odprtih obveznosti do dobaviteljev.

 
 
   
     

 
 
© 2024 Orbitala poslovna programska oprema