Orbitala poslovna programska oprema | Saturday, 25 May 2024
Menu
Prva stran
Predstavitev
Povpraševanje
Produkti
Podpora
 
 
 
Podpora PDF Natisni E-pošta

ORBITALA nudi podporo za svoje programske produkte vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro. Podpora se lahko kontaktira na telefonski številki +386 2 426 02 76+386 2 426 02 76 ali faks številki + 386 2 426 02 78 ali po elektronski pošti na naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

Za povezavo podpore kliknite tukaj AeroAdmin ali RemoteUtilities . Seveda ob dogovoru s podporo Orbitala.  

Povezava preko TV . Povezava preko AnyDesk .

Vse zahteve za pomoč ali prijave napak morajo biti pisne in morajo vsebovati:

  •  Naziv podjetja za katerega se naroča podpora in Ime kontaktne osebe, ki kontaktira podporo,
  •  Ime programskega modula v katerem prihaja do težav, motenj ali napak v delovanju,
  •  Opis težav, motenj ali napake, ki naj vsebuje opis postopka, po katerem se je programska oprema uporabljala, navedba morebiti vpisanih podatkov pri uporabi in sporočilo ki ga programska oprema javi ali razlaga nepravilnih rezultatov pri delovanju programske opreme.

Željene so ekranske slike z opisi postopkov in ekranskih slik. Ekranska slika se kreira tako, da se ko je na ekranu slika, ki jo želi uporabnik posredovati podpori, pritisne tipka "Prt scr", ki se običajno nahaja desno zgoraj na tipkovnici. Ob pritisku na tipko "Prt scr", si računalnik shrani sliko, katero lahko prilepimo v poljuben program, ki podpira lepljenje slik (Microsoft Word, Open Office, Slikar, poljubni programi za obdelovanje slik). Tako izdelan dokument v Microsoft Wordu, lahko uporabniki opremijo z večimi slikami, dodajo komentarje k slikam in pošljejo kot priponko email sporočilu na elektronski naslov podpore ali natisnejo in pošljejo po faksu.

SPLOŠNI POGOJI PRI IZVAJANJU PODPORE
Orbitala nudi brezplačno podporo le za primere, ki sodijo v Garancijsko klavzulo podjetja Orbitala. Garancijska klavzula velja za primere ko programska oprema ne deluje v skladu z zakonskimi določbami oz. skladno s specifikacijo in navodili o delovanju programske opreme, po krivdi podjetja Orbitala. V takem primeru podjetje Orbitala na lastne stroške odpravi nepravilnost pri delovanju programske opreme.

V vseh ostalih primerih se podpora ovrednoti glede na način izvajanja podpore. Za podjetja, ki imajo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju, se podpora obračunava skladno s pogodbo, za ostale pa po ceniku storitev podjetja Orbitala.

NOV RAZVOJ
V letu 2007 prehaja Orbitala na razvoj programske opreme v razvojnih ciklih in novih razvojnih verzijah. Pri tem bomo imeli hkrati v obdelavi dve verziji programske opreme. To sta produkcijska in razvojna verzija.

  • Produkcijska verzija je tista ki je nameščena pri uporabnikih in je v uporabi. Na tej verziji Orbitala ne nudi novega razvoja, razen v izjemnih primerih in taki izjemni primeri so vedno plačljivi, na tej verziji nudimo le garancijsko odpravljanje napak. S tem se želimo izogniti napakam, ki se dogajajo pri razvojih novosti.
  • Razvojna verzija je tista kjer Orbitala razvija novosti. Ko je končan razvoj planiranih novosti, to pomeni da so novosti razvite, testirane in dokumentirane, postane razvojna verzija produkcijska, se namesti pri uporabnikih, stara produkcijska se pa opustiin gre v zgodovino. Tak razvojni cikel se prične z zbiranjem razvojnih nalog. Razvojne naloge pridobi Orbitala z naročili uporabnikov ali lastnim planiranjem razvoja. Cikel se nadaljuje z razvojem planiranih nalog in testiranjem razvitih novosti. Zadnja faza razvojnega cikla je dokumentiranje sprememb in instalacija pri uporabnikih. Takrat postane razvojna verzija tudi produkcijska in prične se nov razvojni cikel.


VZDRŽEVALNE POGODBE IN PLAČLJIVOST RAZVOJA 
Zaradi nejasnosti pri naročanju novosti s strani uporabnikov z vzdrževalnimi pogodbami, bi želeli pojasniti pravila pri določanju dodatne plačljivosti razvoja novosti. Vsa naročila sprememb v programski opremi, ki jih uporabniki naročijo, se plačajo po porabljenih urah za razvoj po ceniku storitev podjetja Orbitala. Izjema so naročila, zaradi zakonskih sprememb ali v izjemnih primerih naročila, ki onemogočajo normalno poslovanje uporabnikom. Upravičenost takih zahtev oceni razvojna skupina podjetja Orbitala in v primeru upravičene zahteve gre tako naročilo v razvojni plan pri naslednji razvojni verziji. Če uporabnik želi imeti tako zahtevo realizirano takoj, jo lahko Orbitala izvede vendar samo proti plačilu razvojnih ur.

 
 
   
     

 
 
© 2024 Orbitala poslovna programska oprema