Knjiga prih. in odh.

Knjiga prihodkov in odhodkov, omogoča vodenje enostavnega knjigovodstva, za samostojne podjetnike, ki vodijo enostavno knjigovodstvo.
Število podjetij za katera se knjigovodstvo lahko vodi je praktično neomejeno. Knjiženje je izvedeno po načelu enkratnega vnosa podatkov, kar pomeni da z enim vnosom uredimo enostavno knjiženje, knjiženje v knjigo ddv in saldakonte. Tehnika knjiženja je izvedena brez uporabe miške, kar garantira hiter vnos podatkov.

Seznam glavnih funkcionalnosti:
- Knjiga prihodkov in odhodkov,
- knjiga DDV,
- saldakonti,
- kupci, dobavitelji,
- Uvozi knjižb,
- Omogočeni so vsi standardni izpisi in ostala poročila.