Orbitala Enterprise

je glavni programski proizvod podjetja in omogoča vodenje majhnih, srednjih in večjih poslovnih sistemov. Pokriva vsa področja poslovanja, od knjigovodstva, obračuna plač, osnovnih sredstev do prodaje, nabave, materialnega knjigovodsvta in proizvodnje.

Sestavljen je kot paket posameznih modulov, kateri so samostojne celote v delovanju in se lahko pridobijo posamezno.
Moduli ki sestavljajo paket so:
Knjiga (dvostavno knjigovodstvo, Knjiga DDV in Saldakonti),
Plače (Obračun plač, Regresa, Avtorskega honorarja, Po Pogodbi o delu, Najemnine),
Fakturiranje (Prodaja, Materialno knjigovodstvo, Nabava),
Osnovna sredstva (Obračun amortizacije, Register OS),
Sekretar (Blagajna, Potni nalogi) in
KnjigaPO (Enostavno knjigovodstvo, Saldakonti, Knjiga DDV).