Recepcijsko poslovanje

Omogoča vodenje hotelske recepcije:
- Rezervacijski sistem: sprejemanje rezervacij in vodenje podatkov bivanja in zgodovine gostov,
- skupinske rezervacije,
- Grafični sobni plan,
- gostje v hotelu,
- prihodi,
- odhodi,
- proste sobe,
- iskanje rezervacij,
- Blagajna: obračun hotelskih storitev in izdajanje računov gostom,
- Poročila: potrebna poročila in statistike v hotelu,
- Šifranti in podatkovni model, (Gostje, Tipi sob, Številke sob, Storitve, Ceniki, )

Podprta je povezava z gostinskim sistemom Trgopos, ki omogoča knjiženje gostinskih računov direktno na račun gosta v hotelu in povezava na sistem fakturiranja pravnim osebam (program Fakturiranje).

Mogoče so povezave še na zunanje sisteme, ki jih potrebuje hotelska recepcija pri svojem deu: - Prijava na policijo preko interneta,
- Telefonski ali kakšen drug vmesnik, ki omogoča avtomatsko beleženje in obračunavanje telefonskih klicov po sobah,
- Izdelamo lahko vmesnike tudi na kake druge sisteme, kot so Pay TV ali kakšni drugi odvisno od tehničnih možnosti.