Fakturiranje za Gradbeništvo

Fakturiranje za Gradbeništvo omogoča:

  •  Izdajanje ponudb,
  •  Obračun gradbenih situacij,
  •  Vodenje Knjige obračunskih izmer,
  •  Razne statistike in izpisi

Image